Informatie Vertrouwenspersonen


Beste vrijwilliger of gast,

Je bent sinds kort vrijwilliger dan wel gast geworden bij Fietsmaatjes Westerhoven. Daar wij het heel belangrijk vinden dat iedereen zich prettig en veilig voelt hebben wij binnen Fietsmaatjes Westerhoven vertrouwenspersonen.

Wat is een vertrouwenspersoon? 

Een vertrouwenspersoon is de contactpersoon binnen een organisatie als het gaat om ongewenst gedrag. Het is voor een vrijwilliger/gast prettig om met zijn problemen bij iemand terecht te kunnen zodat het opgelost wordt. Er zijn een aantal verschillende soorten ongewenst gedrag zoals geweld, ongewenste intimiteiten, pesterijen en discriminatie.
Een vertrouwenspersoon zorgt voor een oplossing, zodat de psychosociale belasting weggenomen wordt.

Wat doet een vertrouwenspersoon? De verschillende taken

Een vertrouwenspersoon bestaat uit verschillende taken

 • taak 1: Een vertrouwenspersoon zorgt voor de opvang van personen die te maken hebben met ongewenst gedrag.
  Hij biedt ze hulp en advies.
 • taak 2: Een vertrouwenspersoon kijkt eerst of het probleem op te lossen is in de informele sfeer.
 • taak 3: Wanneer het oplossing niet te vinden is in de informele sfeer, wordt de desbetreffende persoon geïnformeerd over andere oplossingsmogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is een klachtenprocedures.
 • taak 4: Wanneer de desbetreffende persoon de klachtencommissie aan wilt spreken of het management van een organisatie, kan de vertrouwenspersoon begeleiden. Dit is alleen wanneer het slachtoffer dat wenst.
 • taak 5: Een vertrouwenspersoon kan een slachtoffer ook doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties. Een conflict kan zo uit de hand gelopen zijn, dat deze niet meer uit zichzelf op te lossen is, dan kan een conflict mediation van pas komen.
 • taak 6: Een vertrouwenspersoon geeft voorlichting over de aanpak bij ongewenst gedrag, zo weet de omgeving hoe hier mee omgegaan moet worden.
 • taak 7: Het voorkomen is altijd beter dan genezen. Om deze reden geeft een vertrouwenspersoon ook advies over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon ondersteunt het management ook bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • taak 8: Een geval van ongewenst gedrag wordt altijd door een vertrouwenspersoon geregistreerd.
 • taak 9: Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Zo kunnen de slachtoffers zonder zorgen bij de vertrouwenspersoon terecht.

Ofwel is er iets wat je met een vertrouwenspersoon wilt bespreken, neem contact met ze op. Daar zijn ze voor.
Fietsmaatjes Westerhoven

De vertrouwenspersoon van Fietsmaatjes Westerhoven:
Wil van der Laak.


Mijn naam is Wil van der Laak, gehuwd, vader en grootvader en woonachtig in Veldhoven. Vertrouwenspersoon sinds 2003. Werkzaam geweest in de psychiatrie en re-integratie. Eigen bedrijf op het gebied van arbeidsmediation (tot dit jaar) en nog steeds vertrouwenswerk, zowel profit als non-profit. Ik doe veel en gevarieerd vrijwilligerswerk o.a. in Veldhoven. Mijn uitgangspunt bij vertrouwenswerk is: snel en discreet contact, het liefst ook een keer bij iemand thuis. Goed luisteren, pas actie en eventueel advies als ik de situatie volledig begrijp.
W. van der Laak (Wil) - wilvanderlaak@kpnmail.nl - Patrijs 55 - 5508 LJ VELDHOVEN - 06 28157402